بایگانی برچسب: طراحی مونوگرام

نشانه به شیوه مونوگرام

توسط گرافیکدر 0 دیدگاه 3 ژانویه 2020

قصد داریم راجب نشانه ها بیشتر بدانیم! در مطالب گذشته راجب نشانه ها،اهمیت نشانه و انواعشان باهم صحبت کردیم و به اختصار توضیحاتی راجب انواع نشانه ها دادیم. در این مطلب قصد داریم تا باهم گروهی از انواع نشانه ه9ا را بررسی کنیم. مونوگرام در گذشته این واژه به گذشته های بسیار دور بر میگردد […]