بایگانی برچسب: مونوگرام چیست؟

نشانه به شیوه مونوگرام

توسط گرافیکدر ۰ دیدگاه 3 ژانویه 2020

قصد داریم راجب نشانه ها بیشتر بدانیم! در مطالب گذشته راجب نشانه ها،اهمیت نشانه و انواعشان باهم صحبت کردیم و به اختصار توضیحاتی راجب انواع نشانه ها دادیم. در این مطلب قصد داریم تا باهم گروهی از انواع نشانه ه۹ا را بررسی کنیم. مونوگرام در گذشته این واژه به گذشته های بسیار دور بر میگردد […]

    سبد خرید