با گذشت زمان اهمیت گرافیک بیش از بیش مورد اهمیت قرار گرفته است. تمامی شاخه ها نیازمند طراحی گرافیک دارند.

برای درک اهمیت و کاربرد گرافیک، یک کسب و کار را در شروع تصور کنید. این مجموعه علاوه بر زیر ساخت، در وهله اول نیازمند رنگ سازمانی و لوگو می باشد.

اهمیت رنگ سازمانی برای یک مجموعه

رنگ ها دارای انرژی و ویژگی ای هستن؛ مثلا تمایل بانوان به رنگ های صورتی بیشتر است و یا رنگ آبی باعث ایجاد اعتماد می شود. انتخاب رنگ مناسب تاثیر بسیار زیادی در ذهن مخاطب دارد.یک طراح گرافیک با واقف بودن بر ویژگی رنگ ها می تواند رنگ مناسب را به شما پیشنهاد بدهد.

اهمیت لوگو برای کسب و کار

لوگو یا همان نشانه اصلی ترین عضو کسب و کار شماست! مثلا همه ی ما با شنیدن نام اینستاگرام لوگوی آن را تصور می کنیم. مجموعه های بزرگی با لوگو هایشان شناخته می شوند. تصور یک مجموعه حرفه ای بدون داشتن لوگو غیرممکن است! بهتر است در انتخاب لوگو سخت گیر باشید. فراموش نکنید که بهترین لوگو ساده ترین آن است.

  طراحی لوگو به شیوه “مونوگرام”    طراحی لوگو به شیوه “لوگو تایپ”  طراحی لوگو به شیوه “تصویری”    طراحی لوگو به شیوه “تلفیقی”
 900.000 تومان1.200.000 تومان         1.500.000 تومان       1.900.000 تومان
   تحویل: 5 روز کاری   تحویل: 5 روز کاری   تحویل: 5 روز کاری   تحویل: 7 روز کاری
  ارائه 3 طرح و 3 ادیت  ارائه 3 طرح و 3 ادیت  ارائه 3 طرح و 3 ادیت

  ارائه 3 طرح و 3 ادیت

در صورت ادیت بیش از سه مورد به ازای هر ادیت مبلغ 200.000 تومان اضافه می گردد.

سازمانی می توانید پیجی مرتب و آماده ی تبلیغ داشته باشید.

طراحی یونیفرم کلی اینستاگرام طراحی کاور تک اینستاگرام طراحی هایلایت اینستاگرام( 5 عدد) طراحی پست اینستاگرام (اسلایدی)
   1.000.000 تومان 250.000 تومان250.000 تومان120.000 تومان
  7 روز کاری2 روز کاری2 روز کاری2 روز کاری

طراحی موشن گرافیک

برخی از نمونه های طراحی لوگو 

اهمیت اوراق اداری

کارت ویزیت، سربرگ، پاکت، فاکتور، فولدر و... از موارد اوراق اداری هستند که نیاز به طراحی حرفه ای دارند. یک مجموعه ی بزرگ با یک نامه در برگه ی سفید و بدون نشانی و اطلاعات اصلا حرفه ای نیست! برای طراحی اوراق اداری، مخاطبین کسب و کارتان را به طراح توضیح دهید. گاهی مخاطبین باعث می شوند اصول گرافیکی را رها کنیم! مثلا کسب و کاری مرتبط با افراد کم سواد بهتر است از نوشته های بزرگتری استفاده کنند!

موارد بالا از اولین طراحی های مرتبط با موارد گرافیکی هستند.

طراحی گرافیک برای اینستاگرام

معمولا پیج هایی که یک یونیفرم کلی و یا پست های طراحی شده دارند در جذب مخاطب پیشی می گیرند! یک پیج نامرتب حرفه ای نیست. با طراحی یونیفرم پیج اینستاگرام و رنگ سازمانی می توانید پیجی مرتب و آماده ی تبلیغ داشته باشید.

طراحی یونیفرم کلی اینستاگرام طراحی کاور تک اینستاگرام طراحی هایلایت اینستاگرام( 5 عدد) طراحی پست اینستاگرام (اسلایدی)
   1.300.000 تومان 450.000 تومان500.000 تومان300.000 تومان
  7 روز کاری2 روز کاری2 روز کاری2 روز کاری

طراحی موشن گرافیک

ویدئوهای موشن همواره دارای اهمیت هستند و مجموعه هایی که از این شیوه استفاده می کنند تاثیر بسازایی در جذب مخاطب دارند.